Viperine Snake (Natrix maura)
Viperine Snake (Natrix maura)

Vienne; Persac 22/8/13

Ref: IMG 0295

Viperine Snake (Natrix maura)

Vienne; Persac 22/8/13

Ref: IMG 0295