Swallowtail (Papilio machaon)
Swallowtail (Papilio machaon)

Vienne; Moulismes 18/7/14

Ref: IMG_1532

Swallowtail (Papilio machaon)

Vienne; Moulismes 18/7/14

Ref: IMG_1532